NULL Csak egy pillanatnyi id? - Murgu Pál Antal blog - blogger 2010.01.06.
murgupal blog, blogger - internetes napló

Különvélemény

  A valóságot szerintem nem elég megismerni, a valóságot megérteni kell! És a magyarázatát is!

Naptár 2010. Január 06.
« DecemberFebruár »
H K Sz Cs P Sz V
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
< 2009 2010. Január 2011 >
A blogon Keresés
Időjárás
időjárás
Vicc
Hogy hívják a japán hajógyárost ?
- Fakenuba Furamuki!
Blog
Csak egy pillanatnyi id?
Utolsó bejegyzés: 2010.01.06. 00:26
Megtekintve: 11360
Komment (hozzászólás): 0
Blog TOP 20
1. Professional pro Blog 1665209
2. Playboys Blog 836296
3. Kárpátia Blog 455673
4. Kakashi Blog 298026
5. Balázs Pali Blog 296428
6. Márti Blog 268478
7. Ismerős Arcok Blog 249903
8. Ossián Blog 247386
9. Krinya Blog 233349
10. Edda Művek Blog 221563
11. Republic együttes Blog 204113
12. Bon Jovi Blog 198077
13. Pokémon Go Blog 197194
14. Leona Blog 178595
15. Bikini együttes Blog 170642
16. Szabó Dávid Blog 147397
17. Chrys Blog 145551
18. Kenny Blog 131450
19. Kormorán együttes Blog 128113
20. kinga Blog 117729
 2010. Január 06. 00:26  Csak egy pillanatnyi id?
Megtekintve 11360 .

Kevésbé tartom fontosnak az id?t, óévet búcsúztatni, újesztend?t köszönteni mások dolga, hadd leljék mörömüket a játékban. Az elmúlt napokban persze, annyi volt az ünnepi, hogy többet olvashattam. Nem mintha máskor, bármi, annyira lefoglalna. Elvégre, várva, hogy néhány hónapon belül boldog nyugdíjasnak nevezhessem magam, próbálok hozzászokni a semmittevéshez (úgy értem, a pénzért semmit nem tevéshez). Olvastam Hamvas Bélától, Poppert?l, Balogh Bélától, Müller Pétert?l, Rudolf Stein, Eckhart Tolle, Deepak Chopra, Annie Besant, Paul Brinton, H.P. Blavatsky írásaiból. De ami a legtöbb, rendezgettem (sokezres digitális könyvtáramban) a spiritualitás, ezoterikus témájú anyagaimat. Közben átnézegettem Gustave Dore bibliaillusztrációit. Visszatértem a gyermekkoromba. Brassóban, a bolonyai plébánián, amikor els?áldozásra készültem, a papbácsi eme illusztrációk alapján mesélte-magyarázta a bibliai történeteket. Mintha pillanatnyi id? sem telt volna azóta. Mintha pillanatnyi id? sem telt volna a „világteremtés” óta. A kezdett?l a végig röpke pályát ír le a gondolat, vagy pedig véletlennek tulajdonítható, hogy a tegnap délután-este három filmet is végignéztünk a feleségemmel, a 2012-re jósolt világvégér?l. Egyik tudományos-ismeretterjeszt?nek próbálta igazolni magát, a másik – ugyancsak 2012 a címe-, igazi katasztrófafilm, a harmadik (2012 Doomsday), a gügyefilmek mintapéldánya ( bizonyára a jehovisták finanszírozták,mosolyogta meg a feleségem).Egy negyediket, amely ki tudja hányadik témafeldolgozással üstökössel rémítget, kihagytam a „játékból”. Arról napjában hallunk, olvasunk, hogy bolygónkon nagy változások zajlanak. Az utóbbi években sokan elmélyedtek a spiritualitás tanulmányozásában, akik korábban el sem tudták volna képzelni, hogy valaha a Föld sorsával foglalkoznak majd. A Föld jelenleg óriási változásokon megy át; politikailag, kulturálisan, lelkileg, ökológiailag és földtanilag egyaránt. 26,000 éves kozmikus ciklusunk végéhez ér, 2012-ben elkezdünk egy újabb 26,000 éves ciklust. Jelenleg a 25 éves átmeneti id?szakban tartózkodunk, amit leginkább a szüléssel tudnánk összehasonlítani, hiszen egy új korszak születésének vagyunk a tanúi. Jelenleg a Gergely-naptárat használjuk, van azonban egy ?si naptárszámítási módszer, melyet a mayák készítettek. Bonyolultabb, mint az év – hónap - nap felépítés? jelenleg használatos. Ez egy 2601 napos, három részb?l felépül? vallásos naptár, benne 20 hét mely egyenként 13 napból áll. Második része egy napnaptár, mely 365 napos, de felosztása 18-20 napos hónapokra történik, minden ciklus végén egy-egy 5 napos, különleges cikluslezáró, mely igazán nem tartozik egyik hónaphoz sem, ezen napokat szerencsétlennek bélyegezték. Minden hónapnak különleges neve, egyedi ábrája van. Ahhoz, hogy 2012 szerepét megértsük, a harmadik naptárat kell használnunk, mely egy mechanikus naptár, ezzel megjövendölhet?ek a jöv?beli események, házasságkötések, születések kedvez? id?pontja el?revetíthet?. Ez a naptár 10-es számrendszerben osztja fel a napokat, minden jelöl?pontja a 10-es többszöröse. Bonyolult számítási módszert levezetve azt találták, hogy Föld bolygó ciklusának vége: 2012. december 21-re esik. Tudom, vallom, az utóbbi években bennem is minden megváltozott. Ezért hiszem, a világban lezajló izgalmas, spirituális forradalom részesei lehetünk... az emberiség teljes önmagára ébredésének, Megvilágosodásának korszaka ez.A planéták a csillagjegyekben való haladásával, 2160 éves korszakokra osztja az emberiség történetét. Így beszélünk Vízönt? korszakról, Halak korszakról... E közel kétezer éves id?szakok szellemiségükben, kultúrájukban valóban magukon viselik a csillagjegy jellegzetességeit.Az emberiség emlékezetének horizontján még most is ott pislákol egy távoli aranykor fénye – az Oroszlán korszak - . Úgy tízezer évvel ezel?tt pedig történt valami, amit az emberi magaskultúra és civilizáció traumájának tekinthetünk: egy kontinens süllyed a tenger alá, ez volt Atlantisz pusztulása - a Rák korszak! A trauma jelentkezése, az emberiség éjszakáját új civilizációk ébredése követte: a mítoszok isteni követek megjelenésér?l számolnak be, akik az írás, a számolás, a kereskedelem és a mez?gazdaság tudományát újból elhozták az emberek közé, ez volt az Ikrek korszak!Ezután épültek a - Bika korszakban – a világ minden táján a masszív falakkal körülvett városok, s monumentális, négyszögletesre faragott kövek egybeillesztésével a hihetetlen méret? piramisok. A Kos korszak az Ótestamentum szellemiségében tükröz?dik: Ábrahám „egyetlen fiát, akit szeretett” készült feláldozni, de az Úr az áldozatot egy kossal helyettesítette. Ennek tükörképeként a rákövetkez? id?szak a Halak kora a Jordán vizéb?l messiásként kiemelkedett Jézusban öltött testet, s aki a rabságból való felszabadulás ünnepén (Pészach) áldozatként vállalta a kereszthalált, felmutatva az egyetemes szeretet és az énnek a nem-énben, az én-fölöttibe oldódásának misztériumát. Napjainkban, a Vízönt? korszak legelején, számtalan párhuzamot találhatunk az elmúlt két évszázad krónikája, valamint a Vízönt? tulajdonsága és ura, az Uránusz jelképisége között. Gondoljunk az újításokra, forradalmakra, robbanásokra, robbanásszer? változásokra, rendszerekt?l való függetlenedésre és függ?ségre, közösségi felel?sségvállalásra és felel?tlenségre, s szuverén, egyéni utakra, amelyek a szellemi síkokkal keresnek közvetlen kapcsolatot. E korszak világtanítója még nem adott jelt magáról. Miért? Mert mindenkinek szuverén, külön utakon járva, személyekt?l és csoportoktól függetlenedve, saját jelz?fényeit követve kell megtalálnia a kivezet? kaput. Mindenesetre álljon itt a Vízönt? kor járatlan ösvényeit bevilágító számtalan útjelz? közül egy idézet: „Amikor az ember felszabadítja magát tudata béklyói alól, olyan lelki békére talál, amely lehet?vé teszi számára, hogy szeresse önmagát és az emberiséget. Az emberiség számára csupán egyetlen megváltás képzelhet? el: hogy ráébredjen önnön isteni mivoltára. Ti vagytok e felismerés lehetséges hordozói.” Olvasom a felhívásokat : Tehát itt az id?! Nézz szembe önmagaddal! Nézz a szemébe azon személyiségeidnek, akiket azért teremtettél, hogy eltakard a Valóságot! Nézz a szemébe annak aki voltál, aki vagy és aki leszel! Nézz a szemébe és megismered a valódi Énedet! Megismered, elfogadod és megszereted végre önmagad! Az ember állandóan keres… válaszokat keres. Mindig a kultúrája legfejlettebb eszközeivel figyeli környezetét, és a felfogott információkból igyekszik összeállítani egy elfogadható, m?köd? rendszert. Nos, a Valóság alapvet?en korlátlan, id?ben és térben végtelen, oszthatatlan egész! Ezért végtelen részre és rendszerre, formára és törvényre, térre és id?re osztható. Ezért bármilyen választ is találnak a keres? elmék, bármilyen rendszert alkotnak vagy fedeznek fel – amúgy e két cselekedet egy és ugyanaz – egyszer?en képtelenek tévedni. A saját szemszögéb?l, a saját néz?pontjából és realitásából mindenkinek – legyen tudós, vagy pap, hív? vagy materialista – igaza van! Másrészt természetesen mindenki téved, mert azzal, hogy az ember a fizikai rendszerbe horgonyozta magát, az elméjével minden más rendszert a materiális világ nyelvére és m?ködési elvére torzít. Amíg valaki a földön él?lénynek – növénynek, állatnak, embernek – vagy egy másik létsíkon létez? személyiségnek – szellemnek, angyalnak, mesternek, segít?nek, tanítónak stb – ismeri önmagát, addig nem ismeri a Valóság korlátlan, eredend? állapotát. Mert a korlátlanság nem tudhat önmagáról! Csak az a Létez? nyilváníthatja ki önmagát, akinek határai vannak. Ha a korlátlannak felfedezed a határait, akkor már elvesztetted a korlátlanságot, akkor már csak része vagy valaminek. Tehát a Létezés korlátlan, határtalan és formátlan. Nézd meg az anyagot! A matéria a határtalan Energiából áll. A szilárdnak, korlátozottnak látszó fizikai rendszer végtelen, eredend? állapotában nincs saját igazsága, alakja és célja sem. Hogy a materiális rendszerben mégis végtelen különböz? élet és forma, személyiség és történés, törvény és lehet?ség létezik, az a Létez?knek köszönhet?: atomok, kövek, növények, állatok, emberek, angyalok és istenek együtt teremtik, gyúrják és önön képükre formálják mindazt, mit látható és láthatatlan Univerzumnak nevez a tudomány. Úgyhogy a Mindenség m?ködése semmiféle igazságnak vagy törvénynek nincs alávetve, formát a Létez?k, az Én-tudattal rendelkez?k által kap. A valóság mindenki számára önön egyénisége határaival egyezik meg. Mindenki önmagát látja a világban és mindenki számára olyan a világ, amilyennek látja, amilyennek a gondolataival megteremti… a saját valóságát!Mert aki nem látja a színeket, annak szürke lesz a világ – pedig vannak színek -, s aki nem hallja a hangokat, annak néma lesz a világ – pedig van zene, létezik a tánc-. Nincs egyetemes igazság! Tökéletesen igaza van a keresztényeknek, a buddhistáknak, a muzulmánoknak és az összes vallás összes hív?jének – mégis mind tévednek – tökéletesen igaza van a biológusoknak, a fizikusoknak, a genetikusoknak és az összes tudomány összes tudósának – mégis mind tévednek – tökéletesen igazuk van az agykontrollosoknak, a dianetikusoknak, a TM-eseknek és az összes személyiségfejleszt? tréning összes tanulójának és tanítójának – mégis mind tévednek -. „Mert ha csak egy vallásban hiszel, akkor elvesztetted határtalan hited korlátlan istenét. Mert ha csak az anyagban hiszel, akkor határtalan tudományod elvesztette a korlátlan tudás lehet?ségét. Mert ha csak egyetlen gondolkodásmódban hiszel, akkor már elvesztetted határtalan gondolataid korlátlanságát. Mert ha Á-t mondasz, már elvesztetted a B-t!”Tehát látható, hogy mindenki úgy él, ahogyan kell… a probléma az, hogy mindegyik csoport azt gondolja, hogy csak ?k élnek tökéletesen, csak ?k tudják az igazságot, míg a többiek nem.Az egyes elvek, hitek és világnézetek képvisel?i elhatárolódnak egymástól, nyíltan vagy csak a lelkük mélyén lenézik a többieket, és fennen hirdetik, hogy csak az ? útjuk igaz. Pedig hát err?l szó nincs: valójában minden ember, elv, tudomány, vallás, egyéni s tömeges gondolat egyenrangú, egyedi színfolt a Teljesség – az Univerzum - palettáján. Úgyhogy az éppoly jó, hogy a materialista az anyagban hisz, mint az, hogy a hív? valamelyik vallásban – a hitben - találja meg a számára elfogadható válaszokat. A Mindenségben – az Univerzumnak - mindennek és mindenkinek megvan a létjogosultsága!Mint a mez?n… rajta rengeteg különféle szín? kis virág. Nos, a kék virág mondjuk a kereszténység, a sárga a buddhizmus, a piros a materializmus… mindnek megvan a maga haszna, értelme, ám egyik sem jobb, egyik sem ér többet a másiknál. Természetesen ezt a piciny virágok nem tudják – vagy csak nem akarják tudni -, de attól ?k még tökéletesek, szépek, egyediek… az emberek az elméjükkel és az egójukkal próbálják meg felfogni a Létez?t, a Mindenséget, az Univerzumot, ezért a legtöbbször szükségszer?en félreértik… a szavak egyfajta világképet tükröznek, amelyet vagy elfogad vagy nem… a hitére hivatkozva egyfajta „hiszem-nem hiszem” szerencsejátékot játszik, a belé nevelt gondolkodásmódok és elvek miatt nem tud befolyás nélkül létezni… ha megszakad, sem foghatja föl vagy értheti meg a Valóságot, mert a jelenlegi eszközei – a felfogása, a gondolkodásmódja, az elméje stb – nem alkalmasak rá (vés?vel és kalapáccsal nem lehet atommagot hasítani)… senki nem azért születik ide, mert gazdag vagy szegény óhajt lenni. Azért vagyunk itt ezen a létsíkon, mert itt akarunk élni, mert itt szeretnénk tovább finomítani érzelmeinket, mert itt szeretnénk olyan érzelmi megértést elérni, amely kiteljesíti bels? világunkat, mert EGÉSZ-ek akarunk lenni. Ezek az élet igazi kincsei, akár a jelen létsíkon, akár egy másik dimenzióban… mivel egyedül ez marad velünk egy örökkévalóságon át!2012.december 21.azért különleges évszám az emberiség történetében, mert elfelejtett örökségünket, halhatatlan isteni Fény-énünket nyerhetjük vissza ebben az id?szakban. 2012.december 21. nem vallást hirdet, hanem az emlékezés szépségét… a tapasztalatot… hiszen a bölcsesség az egyetlen, amit magunkkal viszünk err?l a bolygóról! A Vízönt?-kor átvezet minket az anyagi kultúrából a kozmikus szellem világkultúrájába. Lehet?séget ad, hogy mindenki a maga módján átültesse a gyakorlatba az ?si bölcsességeket és így harmonikusabb és örömtelibb életbe lépjen át a harmadik dimenzióból a negyedik dimenzióba. Egy dolog azonban megismerni az igazságot és más dolog megélni azt! Honnan tudod, hogy valóban átélted? Amikor véget ért a fáradságos keresés… nincs többé tanácstalanság… nincs többé harag, önutálat… nem számítanak már a könyvek és tanítók, hiszen benne élsz a szavakon túli, mélységes megértés pillanatában… s?t… egy vagy vele… Mennyi gondolat torlódik bennem, benned, mindannyiunkban! Csak úgy, elgondolkozol az id?r?l, az id?ben. És egy pillanatnak t?nik minden.
Megosztás

Nincsenek hozzászólások!
Óra
Az én Profilom
név Név
Születés
email
MSN MSN
ICQ
ICQ
yahoo Yahoo
film
Film
zene Zene
könyv Könyv
Nap mondása
"A tapasztalat csodálatos dolog. Képessé tesz téged arra, hogy mindig felismerd a hibádat valahányszor megismétled azt."
\ismeretlen szerző\
Admin
Belépés
Legyen saját blogod !
Regisztráció
Jelenleg 274 Regisztrált Blog
Keresők
Reklám-Csere Kereső
Google
Blog Partner
Álom Rendezvényszervezés
HQ Web
Reklám-Csere
Randi START
Server Data Hosting
Webcim.info
Videók TOP


A valóságot szerintem nem elég megismerni, a valóságot megérteni kell! És a magyarázatát is!
murgupal rss murgupal sitemap murgupal auto ping blogpipe
Buy Websites For Sale - Sell Domains

webcim.info Google Backlinks - SEO Videók TOP
Minden jog fenntartva - MIDNI 2005-2019 - internetes napló - blogger (problog)
professional pro blog - online free blogger - internetes napló - weblog - blogírás - video
murgupal egy blog pillanatnyi id pál elég antal magyarázatát valóságot szerintem csak nem megismerni megérteni murgu kell blogger

Betöltési Idő : 0,049973 sec. Oldalletöltés :36364
pagepeeker